Melody澄清記者會

最近Melody成日被人話扮曬好人,暗地係個Bi*ch,搞到網民圍攻!有次佢幫受傷嘅Kuromi痴膠布,點知痴完又搣,搣完再痴,搞到Kuromi毛都甩,傷口仲腫埋···

2

 

「真相」

有見及此,我地搵左Melody出黎現身說法:「我咁錫佢,點會整痛佢!我用緊日本品牌嘅靜電膠帶幫佢痴> < 唔會甩毛唔會痛,唔係用緊普通膠布吖!我幫佢痴傷口都係為佢好,Kuromi喊都係戲劇效果咋🥺🥺嗚嗚嗚」

3

 

真話定狡辯?LET'S FACT CHECK!

聽完Melody澄清,都唔滿意,歡迎大家用靜電膠帶返去同Melody玩調教遊戲。一共三色入:Melody粉Kuromi黑唔知邊個銀

4

5