Copy of 喜穴積分會員計劃

喜穴 會員 獎賞 計劃 Pleasure Points Membership Program

升級版嘅「喜穴積分會員計劃」已經新鮮滾熱辣到著!~

為咗多謝番身為喜穴粉絲嘅你,我哋不斷虛心聆聽你哋嘅意見,改良咗我哋嘅「喜穴積分會員計劃」!都係一如繼往,邊買嘢邊儲分,享受全年優惠!

註冊方法

網站

記得要先註冊咗個帳戶先啊!你只需要點擊網站右下角嘅「禮物」標誌,然後點擊「建立帳戶」,跟著簡單步驟,簡單快捷!註冊後,登入帳戶,然後喺喜穴網店購物,就可以開始儲分㗎喇!

店舖

喺喜穴店舖購物結帳時向店員提供你嘅聯絡資料(名字、電話及電郵)就得㗎喇!之後每次上嚟買嘢嘅時候同店員講返你嘅帳戶資料就可以幫你儲分。

積分兌換

消費每港幣1元就會兌換成1個喜穴積分。

會員級別

於首次購物日期起一年之內儲夠積分後,就可以享受相應嘅全年折扣優惠!無論係網點或者店內都可享用。

喜穴積分
會員級別
換領獎賞

5,000

全年購物 9折 優惠

3,500

全年購物 93折 優惠

2,000

全年購物 95折 優惠

  積分數量及會員級別查閱方法

  網站

  登入帳戶後,點擊標誌,你嘅積分數量同埋會員級別狀態就一目了然。

  店舖

  向店員提供你嘅帳戶資料(例如名字、電話或電郵),店員核對咗身分後就會同你講番你嘅積分數量同埋會員級別。

  折扣優惠使用方法

  網站

  登入咗帳戶之後,點擊「喜穴積分會員計劃」標誌,然後喺「獎賞」之下點擊「複製代碼」。結帳時只需貼上代碼就搞掂晒。

  店舖
  結帳前只需向店員提供你任何嘅帳戶登記資料(例如名字、電話或電郵),店員核對咗身分後就會幫你應用你嘅折扣優惠。

  現有顧客

  之前買過嘢,但未儲到分?唔駛怕!如果你之前登記咗帳戶,我哋會直接將「喜穴積分」注入你嘅帳戶入邊!如果你發現未獲取應得嘅「喜穴積分」,可以隨時聯絡我哋。

  會籍期限

  你嘅會籍有效期為一年。一年過後,除非另有安排,你嘅會籍會無條件自動延長多一年,係咪好抵玩呢!

  查詢

  如果有任何問題(或淨係想吹水),歡迎隨時透過Email, IG, Facebook或店舖

  條款及細則

  • 上述所指的消費金額為扣除已使用的購物優惠券、禮券及其他折扣優惠,並於訂單中可退貨或換貨期屆滿後的帳單總額。
  • 若訂單在任何情況下被取消或退貨,相應獲得的積分亦會被撤回。
  • 喜穴保留在不另作通知的情況下決定、更改或終止任何優惠。如有任何爭議,喜穴的決定為最終及具約束性的。